БУКИНИСТИЧЕСКИЙ   ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
 
   
Главная     |     Доставка/оплата     |     Ищу книгу
Книги (39237)

 

Шевцов, О.О.; Орловський, Б.Ф.; Лисак, Є.Б. Паразитологія. Практикум

Просмотров: 3
Шевцов, О.О.; Орловський, Б.Ф.; Лисак, Є.Б. Паразитологія. Практикум Издательство: К.: Вища школа
Переплет: издательский картонаж; 160 страниц; 1986 г.
Формат: стандартный
В учебном пособии описано строение гельминтов, насекомых, клещей и простейших, дана методика их определения, освещены методы диагностики вызываемых ими болезней; изложены рекомендации по проведению противопаразитарных мероприятий в хозяйствах разных типов в период учебной и производственной практики учащихся.
В третье издание книги внесены значительные изменения и дополнения. В частности, использованы новые данные из инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами, а также другими инвазионными болезнями.
Для учащихся техникумов по специальности «Ветеринария». Может быть полезным ветеринарным специалистам.


Состояние: потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 24431

Цена: 100 грн.
Добавить в корзину
 

 

Криничка. Збірник художніх творів для учнів молодших класів

Просмотров: 10
Криничка. Збірник художніх творів для учнів молодших класів Издательство: К.: Радянська школа
Переплет: издательский картонаж; 238 страниц; 1989 г.
Формат: увеличенный
Збірник містить художні твори про життя і діяльність вождя трудящих усього світу, творця першої соціалістичної держави В.І. Леніна, вірші, розповіді про історію нашої країни, про славних полководців, про революцію та її діячів. Тут ви зможете прочитати про мужніх, сміливих людей, про героїв та їхні подвиги, про життя дітей у різних куточках землі. Для молодших школярів, а також може бути використаний для самостійного читання у 4-му класі.
Художники: П.А. Крисаченко, О.Ю. Львов, І.Л. Плехова, В.О. Посохов, О.М. Прахова, І.Д. Прокопенко.


Состояние: сильно потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 18817

Цена: 75 грн.
Добавить в корзину
 

 

Жадан, А.В.; Жадан, А.М. Тваринництво

Просмотров: 9
Жадан, А.В.; Жадан, А.М. Тваринництво Издательство: К.: Радянська школа
Переплет: издательский картонаж; 176 страниц; 1981 г.
Формат: увеличенный
Навчальний посібник для ІХ і Х класів.
Тваринництво — галузь сільського господарства, яка займається розведенням і використанням сільськогосподарських тварин. За своїм значенням особливо виділяються такі галузі, як молочне і м'ясне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво. Частка їх у виробництві продуктів тваринництва становить понад 90%. Тваринництво є основним джерелом таких життєво необхідних продуктів харчування, як молоко, м'ясо, масло, яйця тощо, і постачальником харчовій та легкій промисловості відповідної сировини.


Состояние: потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 24436

Цена: 60 грн.
Добавить в корзину
 

 

Ефремов, Иван Сочинения в 6 томах. Том 5

Просмотров: 5
Ефремов, Иван Сочинения в 6 томах. Том 5 Издательство: М.: Молодая гвардия
Переплет: коленкоровый; 250 страниц; 1980 г.
Формат: стандартный
Том 5. (дополнительный): Таис Афинская.


Состояние: след от намокания
Количество: 1 шт
Код товара: 24327

Цена: 35 грн.
Добавить в корзину
 

 

Кириченко М.А. Образотворче мистецтво. 3 (2) клас

Просмотров: 17
Кириченко М.А. Образотворче мистецтво. 3 (2) клас Издательство: К.: Освіта
Переплет: издательский картонаж; 127 страниц; 1997 г.
Формат: увеличенный
Підручник для 3-го класу чотирирічної і 2-го класу трирічної початкової школи.
Художники: Кузнецова Л.Ф., Бабенцова І.М., Грибова О.Д., Позняк С.В., Прохоров В.М.


Состояние: потерта обложка
Количество: 2 шт
Код товара: 21120

Цена: 65 грн.
Добавить в корзину
 

 

Довідник по садівництву

Просмотров: 3
Довідник по садівництву Издательство: К.: Держсільгоспвидав УРСР
Переплет: издательский картонаж; 490 страниц; 1960 г.
Формат: уменьшенный
У другому доповненому та переробленому виданні «Довідника по садівництву» читач знайде стислі відомості про будову плодових та ягідних рослин, про те, як вирощувати садивний матеріал та як і якими породами та сортами закладати сади та ягідники. У книзі говориться і про обробіток грунту в садах та на ягідниках, і про догляд за плодовими деревами та ягідними рослинами, і про удобрення ґрунту, зрошення саду, боротьбу з шкідниками та хворобами плодових та ягідних культур. Садоводи знайдуть у книзі й багато інших відомостей, зв'язаних з питаннями механізації виробничих процесів, збирання, зберігання і реалізації врожаю, переробки плодів та ягід, організації садівництва в колгоспах.


Состояние: сильно потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 21098

Цена: 70 грн.
Добавить в корзину
 

 

Український правопис

Просмотров: 12
Український правопис Издательство: АН УРСР
Переплет: издательский картонаж; 271 страниц; 1960 г.
Формат: стандартный
У новому виданні «Українського правопису» усунені розбіжності в спільних моментах українського і російського правописів (деякі особливості пунктуації, вживання великих і малих букв, написання слів разом і окремо, правила переносу та ін.), виправлені окремі помилки (наприклад, неправильне написання слів: Іенна замість Ієна, Гаванна замість Гавана і т. п.), переглянуто ілюстративний матеріал, додано словник-покажчик.


Состояние: потерта обложки, библиотечные отметки, утрачен титул
Количество: 1 шт
Код товара: 21105

Цена: 30 грн.
Добавить в корзину
 

 

Крип'якевич, І.П. Історія України

Просмотров: 16
Крип'якевич, І.П. Історія України Издательство: Львів: Світ
Переплет: издательский картонаж; 560 страниц; 1992 г.
Формат: стандартный
У книзі відомого історика, академіка АН УРСР І.П. Крип'якевича (1886-1967) викладена історія української землі від доісторичних часів до 1914 р. Висвітлено питання розвитку господарства, ремесел, торгівлі, суспільно-політичного устрою, культури, освіти, мистецтва, письменства, науки. Описані стосунки з сусідніми країнами, умови формування громадсько-політичної думки, державності, розквіт і занепад княжої, а пізніше й козацької держави, розвиток національної самобутності та свідомості.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.


Состояние: сильно потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 735

Цена: 90 грн.
Добавить в корзину
 

 

Щепилова, Л.В. Введение в литературоведение

Просмотров: 19
Щепилова, Л.В. Введение в литературоведение Издательство: М.: Высшая школа
Переплет: издательский картонаж; 375 страниц; 1968 г.
Формат: стандартный
Готовя учебное пособие к переизданию, автор руководствовался новыми исследованиями в области теории литературы и учел те критические замечания, которые были сделаны после выхода книги. При освещении спорных вопросов теории литературы автор придерживается той точки зрения, которая представляется ему наиболее убедительной.


Состояние: сильно потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 20986

Цена: 70 грн.
Добавить в корзину
 

 

Кондратьев, В.А.; Политов, З.Н. Говорят погибшие герои

Просмотров: 3
Кондратьев, В.А.; Политов, З.Н. Говорят погибшие герои Издательство: М.: Политиздат
Переплет: ламинированный твердый; 272 страниц; 1979 г.
Формат: увеличенный
Предсмертные письма советских борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.).
Эта книга - последние слова тех, кто заплатил своей жизнью за свободу Родины в борьбе с фашизмом. Перед лицом смерти обращались они со словами прощания к современникам. Вниманию читателей предлагается шестое издание. В него включены некоторые новые документы и материалы: об одном из руководителей подполья на Николаевщине, легендарном политруке-панфиловце Василии Клочкове, герое Малой земли Цезаре Куникове, отважной соратнице Веры Хоружей Софье Панковой, защитнике Москвы старшине Галее Исланове и других советских людях, до последнего дыхания боровшихся против немецко-фашистских захватчиков.
В ряд опубликованных материалов внесены дополнения и уточнения. Но еще остались пробелы в освещении некоторых событий, нередко отсутствует точная датировка отдельных документов, не все фотографии найдены.


Состояние: потерты углы обложки, чуть испачканы края страниц
Количество: 1 шт
Код товара: 21031

Цена: 55 грн.
Добавить в корзину
 

 

Полевой, Борис Эти четыре года. Из записок военного корреспондента в 2 томах

Просмотров: 3
Полевой, Борис Эти четыре года. Из записок военного корреспондента в 2 томах Издательство: М.: Молодая гвардия
Переплет: тканеввый; 1184 страниц; 1978 г.
Формат: стандартный
Лауреат Государственной премии Борис Николаевич Полевой в годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом "Правды". Дневниковые записи тех лет и легли в основу двухтомника, подготовленного к 30-летию Великой Победы.
В 1 томе автор рассказывает о тяжелых оборонительных боях поздней осенью 1941 года, о том, как советские войска громили фашистов под Москвой, Сталинградом. Писатель воспевает величие ратного подвига советского солдата, его самоотверженность и героизм.
2 том посвящен заключительному периоду Великой Отечественной войны, когда советские войска изгнали захватчиков из пределов родной земли. Разгромив гитлеровцев на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, Советская Армия, верная интернациональному долгу, начала освобождение народов Европы от фашистского ига. Автору довелось участвовать в Словацком восстании, в боях за освобождение Польши, Румынии, Чехословакии, посчастливилось видеть поверженный Берлин в те незабываемые майские дни 1945 года.
Художник И. Огурцов.


Состояние: потерты обложки
Количество: 1 комплект
Код товара: 1604

Цена: 70 грн.
Добавить в корзину
 

 

Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических понятий

Просмотров: 5
Платонов, К.К. Краткий словарь системы психологических понятий Серия: Профессионально-техническое образование
Издательство: М.: Высшая школа
Переплет: мягкий; 174 страниц; 1984 г.
Формат: стандартный
Словарь содержит 1192 психологических термина. Их определения сформулированы как единая система иерархически соподчиненных понятий. Издание снабжено схемами. Учебное пособие для учебных заведений профессионально-технического образования.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 8041

Цена: 40 грн.
Добавить в корзину
 

 

Корчагина, В.А. Биология: Учебник для 6-7 классов

Просмотров: 11
Корчагина, В.А. Биология: Учебник для 6-7 классов Издательство: М.: Просвещение
Переплет: издательский картонаж; 256 страниц; 1992 г.
Формат: стандартный
Растения, бактерии, грибы, лишайники.


Состояние: сильно потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 10753

Цена: 45 грн.
Добавить в корзину
 

 

Климентов, А.А. Пчеловодство

Просмотров: 11
Климентов, А.А. Пчеловодство Издательство: М.: Сельхозгиз
Переплет: издательский картонаж; 288 страниц; 1955 г.
Формат: стандартный
В книге изложены основные вопросы пчеловодства, знание которых необходимо для правильной постановки и развития его в колхозах.
Значительно переработан раздел организации пасеки в колхозах, в котором проведены новые данные по организации и оплате труда пчеловодов.


Состояние: пятна на обложке
Количество: 1 шт
Код товара: 20823

Цена: 120 грн.
Добавить в корзину
 

 

Нехода, І. Хлоп'ята з нашої вулиці

Просмотров: 13
Нехода, І. Хлоп'ята з нашої вулиці Издательство: К.: Дитвидав
Переплет: издательский картонаж; 170 страниц; 1962 г.
Формат: увеличенный
Поеми та казки. Чорно-білі малюнки та кольорові вклейки.
Художник Р. Багаутдінов.


Состояние: потерта обложка, дарственная надпись
Количество: 2 шт
Код товара: 10565

Цена: 85 грн.
Добавить в корзину
 

 

Горбачов, Валерій Кому дістався гостинець?

Просмотров: 389
Горбачов, Валерій Кому дістався гостинець? Издательство: К.: Веселка
Переплет: мягкий; 28 страниц; 1983 г.
Формат: энциклопедический
Истории в картинках про Хрюшу - персонажа, хорошо известного читателям журнала "Веселые картинки". Почти без текста. На украинском языке. Рисунки и текст известного украинского художника, постоянного автора журнала.
Содержание. Страшилище. Кто запачкал теленка. Как Хрюша с закрытыми глазами дорогу нашел. Кому достался гостинец? Как Хрюша согрелся. Чемпион.


Теги: Горбачев Валерий

Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 25937

Цена: 250 грн.
Добавить в корзину
 

 

Яременко, Василь; Федоренко, Євген Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст в 4 томах. Т. 2 (2 шт), 3

Просмотров: 1479
Яременко, Василь; Федоренко, Євген Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст в 4 томах. Т. 2 (2 шт), 3 Издательство: К.: Рось
Переплет: издательский картонаж; 2100 страниц; 1994 г.
Формат: стандартный
Являючи собою панораму характерних явищ літературного процесу минулого століття, "Українське слово" органічно сполучило в єдиному річищі національної літератури творчі досягнення письменників діаспори і материкової України. В чотиритомнику представлені найяскравіші твори понад 250 письменників і літературних критиків. Видання "Українського слова" як побудовою, так і змістом засвідчує цілком нові методологічні засади. Літературна історія України висвітлюється в ньому за культурно-історичними епохами, а в їхніх межах виявляються культурно-естетичні стилі, течії, панівні, визначальні і відмираючі та новонароджувані культурно-стильові напрямки, які в наступній епосі будуть домінантними і визначатимуть зміст та форму цієї епохи. Поряд стоять на сторінках хрестоматії Василь Стефаник і Осип Турянський, Олександр Довженко та Улас Самчук, Микола Зеров та Максим Рильський, Володимир Сосюра і Тодось Осьмачка та багато-багато інших.

Цена указана за том.


Состояние: потерта обложка
Количество: 2 шт
Код товара: 4366

Цена: 50 грн.
Добавить в корзину
 

 

Фаллада, Ганс Фридолин, нахальный барсук

Просмотров: 323
Фаллада, Ганс Фридолин, нахальный барсук Серия: Семейная библиотека, В кругу семьи
Издательство: Одесса: Два Слона
Переплет: мягкий; 160 страниц; 1994 г.
Формат: стандартный
Истории о двуногих и четвероногих, написанные специально для Мушки к шестому военному Рождеству 1944 года и с великим тщанием изготовленные в единственном экземпляр собственноручно Гансом Фалладой.
Перевела с немецкого Екатерина Вильмонт. Рисовала Мария Ольмонт.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 17171

Цена: 85 грн.
Добавить в корзину
 

 

Ріпка

Просмотров: 853
Ріпка Издательство: К.: Веселка
Переплет: мягкий; 16 страниц; 1989 г.
Формат: энциклопедический
Украинская народная сказка в обработке Ивана Франко.
Художник Валентина Григорьевна Мельниченко.


Теги: Мельниченко Валентина

Состояние: сгиб обложки надорван в месте скоб
Количество: 1 шт
Код товара: 14315

Цена: 85 грн.
Добавить в корзину
 

 

Дриз, Овсей Разноцветный мальчик

Просмотров: 237
Дриз, Овсей Разноцветный мальчик Серия: Библиотека детского сада
Издательство: М.: Малыш
Переплет: мягкий; 16 страниц; 1989 г.
Формат: энциклопедический
Стихи. Переводы с еврейского языка С. Михалкова, Р. Сефа, Т. Спендиаровой.
Художник В. Чапля. Цветные иллюстрации.


Теги: Чапля В.

Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 26803

Цена: 55 грн.
Добавить в корзину
 

 

Дриз, Овсей Вишенка

Просмотров: 161
Дриз, Овсей Вишенка Издательство: М.: Детская литература
Переплет: мягкий; 16 страниц; 1970 г.
Формат: энциклопедический
Стихи. Перевод с еврейского Г. Сапгира. Художник Н. Цейтлин.
Сказка в стихах о дедушке-садовнике и вишенке.
Цветные полностраничные иллюстрации.


Теги: Цейтлин Н.

Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 9907

Цена: 110 грн.
Добавить в корзину
 

 

Копиленко, Любим Їдальня на долоні

Просмотров: 7
Копиленко, Любим Їдальня на долоні Издательство: К.: Веселка
Переплет: мягкий; 48 страниц; 1982 г.
Формат: стандартный
Рассказы советского журналиста о детях и животных, о забавных случаях в поведении зверей и птиц.
Рисунки Елены Михайловой-Родиной (ч/б).


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 10145

Цена: 30 грн.
Добавить в корзину
 

 

Безклубенко, С.Д. Грани творческого метода

Просмотров: 7
Безклубенко, С.Д. Грани творческого метода Издательство: К.: Мистецтво
Переплет: твердый; 200 страниц; 1986 г.
Формат: стандартный
О социальной природе методологии художественного творчества.


Состояние: нет в наличии
Количество:
Код товара:

 

 

Буржуазные теории журналистики: (Критический анализ)

Просмотров: 16
Буржуазные теории журналистики: (Критический анализ) Издательство: М.: Мысль
Переплет: твердый; 254 страниц; 1980 г.
Формат: стандартный
Редактор Засурский, Я.Н.
В данной книге рассматриваются теории и исследования, наиболее широко известные и употребляемые на Западе. Подробно разбирается их классовая ограниченность и методологическая несостоятельность. Анализируется роль буржуазных теорий СМИ в проведении политики культурного империализма в отношении развивающихся стран, показывается деятельность международных организаций в борьбе с этой политикой. Тираж 6000 экз.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 9380

Цена: 80 грн.
Добавить в корзину
 

 

Гейхман, Л.З. Аэрофитотерапия

Просмотров: 4
Гейхман, Л.З. Аэрофитотерапия Издательство: К.: Здоровье
Переплет: мягкий; 128 страниц; 1986 г.
Формат: стандартный
В книге описаны особенности аэрохимического действия фитоорганических веществ на организм здоровых и больных людей. Особое внимание уделено применению этих веществ с помощью созданного автором прибора 'Аэрофит' при заболеваниях сердца, легких, неврозах и др. Приведены показания и противопоказания к аэрофитотерапии назначаемой в клинической медицине. Для практических врачей - терапевтов, курортологов, кардиологов, пульмонологов и др.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 9379

Цена: 80 грн.
Добавить в корзину
 

 

Коллинз, Уилки Лунный камень

Просмотров: 10
Коллинз, Уилки Лунный камень Серия: Библиотека приключений. Том 20
Издательство: М.: Детская литература
Переплет: твердый; 526 страниц; 1959 г.
Формат: стандартный
Иллюстрации В. Высоцкого.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 581

Цена: 65 грн.
Добавить в корзину
 

 

Гауф, Вильгельм Маленький Мук

Просмотров: 3
Гауф, Вильгельм Маленький Мук Издательство: Сыктывкар: Коми книжное
Переплет: мягкий; 24 страниц; 1989 г.
Формат: энциелопедический
Для дошкольного возраста. Перевод с немецкого М. Салье.
Цветные иллюстрации В. Власова.


Теги: Гауф В., Власов В.

Состояние: чуть надорван сгиб обложки, ржавчина от скоб
Количество: 1 шт
Код товара: 3493

Цена: 35 грн.
Добавить в корзину
 

 

Болотов, Б.; Погожев, Г. Истины Болотова. Рак можно победить

Просмотров: 5
Болотов, Б.; Погожев, Г. Истины Болотова. Рак можно победить Серия: Жизнь по Болотову
Издательство: СПб: Питер
Переплет: мягкий; 224 страниц; 2007 г.
Формат: стандартный
Бориса Болотова называют украинским волшебником. Новое понимание механизмов исцеления болезней привело академика Болотова к созданию ферментных лечебных препаратов, которым подвластно исцеление практически от всех заболеваний. Его рекомендации просты и доступны. Любой человек в состоянии приготовить ферментные препараты и другие лекарства академика и излечиться от самых тяжелых недугов.
Медицина Болотова невозможна без знания целостной системы мира и оздоровлении Из этой книги вы узнаете те законы, на которых базируется учение об оздоровлении. Благодаря этой книге каждый может приобщиться к великой медицине и начать жить.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 3492

Цена: 25 грн.
Добавить в корзину
 

 

А.И. Герцен в русской критике

Просмотров: 6
А.И. Герцен в русской критике Издательство: М.: Гослитиздат;
Переплет: твердый; 336 страниц; 1953 г.
Формат: стандартный
Сборник статей. Вступительная статья и примечания В. Путинцева.


Состояние: обложка потерта, испачкана, надпись на титуле
Количество: 1 шт
Код товара: 3489

Цена: 40 грн.
Добавить в корзину
 

 

Gheorghe, G. Разговорник русско-румынский

Просмотров: 5
Gheorghe, G. Разговорник русско-румынский Издательство: Бухарест: Спорт-туризм
Переплет: мягкий; 315 страниц; 1989 г.
Формат: стандартный
Русско-румынский разговорник предназначается для лиц владеющих русским языком и желающих самостоятельно вести беседу на румынском языке, пользуясь, главным образом, единицами бытовой и общественной лексики.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 3460

Цена: 40 грн.
Добавить в корзину
 

 

Мой дом - моя родина

Просмотров: 3
Мой дом - моя родина Издательство: Л.: Детская литература
Переплет: ламинированный твердый; 128 страниц; 1988 г.
Формат: увеличенный
Стихи и рисунки ленинградских детей. Фотограф Смелов Б. А.


Состояние: форзацы подклеены, несколько пятен от гербария, одна страница надорвана
Количество: 1 шт
Код товара: 3456

Цена: 35 грн.
Добавить в корзину
 

 

Трублаїні, Микола Шхуна "Колумб"

Просмотров: 7
Трублаїні, Микола Шхуна "Колумб" Издательство: К.: Веселка
Переплет: твердый; 292 страниц; 1973 г.
Формат: увеличенный
В захватывающей повести "Шхуна "Колумб" рассказано о мужестве людей, сорвавших планы иноземных разведок. Первым, кто начал подозревать фотографа Анча был обычный мальчишка Гриша…
Повесть внесена в школьную программу по внеклассному чтению.
Вставки с цветными иллюстрациями Акима Левича.


Теги: Левич Яким

Состояние: потерты уголки корешка
Количество: 1 шт
Код товара: 3437

Цена: 75 грн.
Добавить в корзину
 

 

Комарницький, А.А. У світі захоплень

Просмотров: 5
Комарницький, А.А. У світі захоплень Издательство: К.: Реклама
Переплет: издательский картонаж; 136 страниц; 1977 г.
Формат: увеличенный
В книге рассказано о различных видах увлечений, как искусством, так и природой, интересно представлены коллекционеры с их огромным разнообразием коллекционных материалов.


Состояние: потерта обложка
Количество: 1 шт
Код товара: 3433

Цена: 50 грн.
Добавить в корзину
 

 

Дом-музей С.Н. Сергеева-Ценского в Алуште

Просмотров: 8
Дом-музей С.Н. Сергеева-Ценского в Алуште Издательство: Симферополь: Крым
Переплет: мягкий; 87 страниц; 1969 г.
Формат: уменьшенный
Путеводитель составили научные сотрудники музея Г.П. Кундиренко, А.Т. Щиголева (раздел о литературной экспозиции). И.А. Фесюра, В.Н. Дударев (раздел о мемориальной части экспозиции).


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 3420

Цена: 20 грн.
Добавить в корзину
 

 

Григорович, Д.В. Гуттаперчевый мальчик

Просмотров: 6
Григорович, Д.В. Гуттаперчевый мальчик Издательство: Красноярское книжное
Переплет: мягкий; 28 страниц; 1981 г.
Формат: увеличенный
Повесть о трагической судьбе мальчика-акробата в дореволюционной России.
Цветные рисунки Л.А. Егоровой.


Состояние: потерт сгиб обложки
Количество: 1 шт
Код товара: 3411

Цена: 20 грн.
Добавить в корзину
 

 

Олеша, Ю. Три толстяка

Просмотров: 4
Олеша, Ю. Три толстяка Издательство: Харьков: Харьков-Новости
Переплет: мягкий; 128 страниц; 1992 г.
Формат: стандартный
Художник Валентина Серцова.


Теги: Серцова Валентина

Состояние: корешок и один разворот подклеен скотчем
Количество: 1 шт
Код товара: 3399

Цена: 20 грн.
Добавить в корзину
 

 

Бердах Избранная лирика

Просмотров: 4
Бердах Избранная лирика Серия: Избранная лирика Востока
Издательство: Ташкент.: ЦК КП Узбекистана
Переплет: мягкий; 112 страниц; 1984 г.
Формат: уменьшенный
В произведениях выдающегося каракалпакского поэта широко отражена социальная жизнь родного народа XVIII-XIX вв. В этот сборник вошли лучшие лирические стихи и поэма Царь-самодур.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 3367

Цена: 35 грн.
Добавить в корзину
 

 

Солженицын, Александр Один день Ивана Денисовича

Просмотров: 12
Солженицын, Александр Один день Ивана Денисовича Издательство: К.: Томирис
Переплет: мягкий; 96 страниц; 1991 г.
Формат: стандартный
Повесть Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича", напечатанная в 1962 году, во времена "оттепели", вызвала широкий отклик в стране. Настоящее издание возвращает нас к этому потрясающему своей достоверностью произведению, о котором А. Твардовский писал: "...этот "обычный" день не может не отозваться в сердце читателя горечью и болью за судьбу людей, которые встают перед ним со страниц повести такими живыми и близкими".


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 3349

Цена: 40 грн.
Добавить в корзину
 

 

Харрис, Джоэль Сказки дядюшки Римуса

Просмотров: 5
Харрис, Джоэль Сказки дядюшки Римуса Издательство: К.: Укрвузполиграф
Переплет: мягкий; 80 страниц; 1991 г.
Формат: стандартный
Сказки североамериканских негров, записанные и обработанные известным американским писателем-фольклористом Джоэлем Харрисом (1848 - 1908).
Ч/б иллюстрации. Художник Р. Тажеддинова.


Состояние: края страниц волнят, мелкие надрывы
Количество: 1 шт
Код товара: 3343

Цена: 18 грн.
Добавить в корзину
 

 

Олеша, Юрий Три толстяка

Просмотров: 3
Олеша, Юрий Три толстяка Издательство: Кишинев: Литература артистикэ
Переплет: мягкий; 128 страниц; 1987 г.
Формат: увеличенный
Роман для детей. Цветные полностраничные иллюстрации В. Змеева.


Состояние: хорошее
Количество: 1 шт
Код товара: 3336

Цена: 45 грн.
Добавить в корзину
 

Корзина
Корзина пуста
Контакты
 • тел. 0674950985
 • эл. почта admin@bookbox.com.ua
 • обратная связь
 • График работы
  Пн.-Пт. 9.00-18.00

  Сб.-Вс. выходной

  Популярные книги
 • Веселий ярмарок. Випуск 7
 • Нестайко, Всеволод Незвичайні пригоди в лісовій школі: ...
 • Павленко, Л. Біла лілея
 • Білий, І.О. Сходинки
 • Чередниченко, Дмитро Материнка. Український буквар
 • Камінчук, Валентина Чому ведмедик зажурився?
 • Цвек, Дарія До святкового столу
 • Потапова, Алла Молочный зуб дракона Тишки
 • Блайтон, Энид Пять юных сыщиков и верный пес. Тайна кош ...
 • Итальянские сказки
 • Теги
  Євдокименко Василь, Ігнатов Вадим, Андерсен Г.Х., Артюшенко Сергій, Базилевич Анатолий, Барто Агния, Беломлинский Михаил, Бианки В., Вальк Генрих, Василенко Анатолій, Вишинський Ігор, Гармиза Лариса, Горький Максим, Гримм В. и Я., Дімаров Анатолій, Дюма Александр, Загребельний Павло, Ким Светлана, Конашевич Владимир, Котляр Євген, Кошель А., Любарский Владимир, Маршак Самуил, Мельниченко Валентина, Михалков Сергей, Никольский Г., Носов Николай, Перро Шарль, Пушкин А., Савадов В., Сахалтуев Радна, Северин Юрий, Толстой Алексей, Толстой Лев, Устинов Н., Цейтлин Н., Чехов Антон, Чуковский Корней, Шевченко Тарас, Ширяєв Владислав

  Показать все теги
  Статистика

   
  На главную страницу